tel. číslo  465 467 211   

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE p.o.

 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

AMBULANCE

 
 

REHABILITACE

RADIOLOGIE

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

 

Investujeme a opravujeme nemovitý majetek


Poslední dva roky jsou pro Vysokomýtskou nemocnici typické rozsáhlými opravami, rekonstrukcemi a modernizací budov, které jsou v majetku Města Vysoké Mýto.
V uplynulém roce si Vysokomýtská nemocnice mohla dovolit, za finanční pomoci Pardubického kraje, realizovat projekt rekonstrukce operačního sálu pro jednodenní chirurgii. Společně s budováním moderního operačního sálu se rozjela vlna mnoha dalších stavebních oprav a úprav, které mají za účel modernizovat a zkvalitnit prostředí pro pacienty. V předsálí byly přestavěny tři pacientské pokoje. Společně s nově zřízenou ošetřovnou a pracovištěm pro zdravotníky vzniklo komplexní „Oddělení jednodenní péče“, kde můžeme pacientům nabídnout nejen léčbu za přispění nejmodernější techniky, ale i zvýšený komfort na pacientských pokojích v podobě televize, lednice a Wifi připojení na každém pokoji.  
Se snahou navýšit komfort pro hospitalizované pacienty jsme zaměřili pozornost i na lůžková oddělení. Abychom pacientům zpříjemnili pobyt v nemocnici, rozhodli jsme se nainstalovat LCD televizory na většinu pokojů. Používání těchto televizorů je zcela bezplatné. 

Pacienty, kteří přichází za našimi lékaři do ambulantního provozu na ulici Hradecká jistě potěší rozhlasové vysílání v každé čekárně. Při čekání na vyšetření tak může jak pacient, tak i jeho doprovod strávit čas poslechem hudby. Do budoucna plánujeme vybudovat WIFI síť jak na lůžkových odděleních, tak i v ambulantním traktu. Připojení na internet je ve zdravotnických zařízeních dnes již standardem. I v naší nemocnici jej požaduje stále více pacientů. Zřízení WIFI přípojných bodů máme naplánováno od konce letního období tohoto roku.

Poměrně rozsáhlou modernizací prošel i provoz prádelny. V uplynulých dvou letech prádelna Vysokomýtské nemocnice doznala značných změn, které se týkaly jak nákupu nového strojového  vybavení, nových technologií, tak i opravou stávajících rozvodů medií. Dosáhli jsme tak snížení provozních nákladů při současném zvýšení kvality praní prádla. Tyto změny se již začínají příznivě projevovat i na snížení ceny za praní prádla. Prádelna se tak stala plně konkurenční na poli prádelen. Nyní se budeme zaměřovat na získání nových zákazníků. Spektrum odběratelů je přitom již nyní celkem široké. Základ produkce prádelny je zaměřen na zdravotnické provozy. Vedle toho pereme i pro hotely, průmyslové provozy, potravinářské provozy i pro soukromé osoby. Naší devizou je vysoká kvalita při velké flexibilitě za rozumnou cenu.

Další naši aktivitou, na poli zkvalitňování prostředí a zvyšování technického stavu budov, jsou právě probíhající opravy sociálních zařízení pro ambulantní pacienty v budově na Hradecké ulici. Opravou sociálních zařízení získáme i bezbarierový přístup pro invalidní pacienty. Toto jsme pro „vozíčkáře“  nebyli doposud schopni zajistit.

V tomto roce bychom rádi na každém lůžkovém oddělení vybudovali tzv. rodinný pokoj, který by umožnil rodinným příslušníkům, kteří o to projeví zájem, trávit více času se svým příbuzným, který je u nás hospitalizován. Projektová dokumentace je připravena, finanční prostředky jsme pro tento účel získali z dotačního titulu od spol. Avast. Zbývá získat souhlas majitele budovy a vybrat dodavatele stavebních úprav. Pokoje by do prázdnin mohly být hotové. 
Co bychom v tomto roce chtěli ještě realizovat? Vybudovat nový pacientský výtah v budově nemocnice na ul. Hradecká. Ten by měl být umístěn v prostoru u schodiště, a to hned vedle rentgenologického oddělení. Stávající výtah, který nyní provozujeme, je již technicky zastaralý a jeho provoz velmi nákladný. Přitom není, bez doprovodu zaměstnance, pacientům a návštěvám zpřístupněn. V současné době odborná firma pracuje na dokumentaci, jak pro samotnou stavbu výtahu, tak i pro stavební připravenost.  

Aby se tyto změny mohly realizovat, musela být nejprve naplněna podmínka, kterou je dosažení dobrých  hospodářských výsledků Vysokomýtské nemocnice. Většina výše uvedených činností (kromě rekonstrukce operačního sálu) je totiž financována ze zdrojů nemocnice. Přitom dobrých výsledků by nebylo dosaženo bez kvalitně odvedené práce všech zaměstnanců nemocnice, za což jim patří poděkování. Poděkování a omluva patří i pacientům, kteří naše zařízení navštěvovali a navštěvují po dobu stavebních úprav a oprav. Ty jsou mnohdy provázeny zvýšeném hlukem i vyšší prašností.
 

Vedení Vysokomýtské nemocnice