tel. číslo  465 467 211   

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE p.o.

 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

AMBULANCE

 
 

REHABILITACE

RADIOLOGIE

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

 

Akademie 3. věku

akademieVe Vysokomýtské nemocnice probíhal od května do října cyklus přednášek určený laické veřejnosti, nazvaný „Vysokomýtská akademie 3. věku se zaměřením na prevenci psychických poruch ve stáří“, Projekt podporovalo a spolufinancovalo Ministerstvo zdravotnictví ČR.
 

V roli přednášejících se vystřídali lékaři z oboru chirurgie, neurologie, psychiatrie, geriatrie, dále zdravotně-sociální pracovník, fyzioterapeuté, nutriční terapeut a akademický pracovník.
Jak akademii hodnotili samotní účastníci, co bylo pro ně přínosem? Na tyto otázky odpovídali v závěrečném hodnotícím dotazníku. Sdělovali nám, že díky akademii získali především nové informace, které mohou uplatnit ve svém životě, navázali nová přátelství, naučili se jednoduchá rehabilitační cvičení a metody na trénování paměti. Od přednášejících se dozvěděli informace o sociálních dávkách a někteří mají díky tomu již vyřízené žádosti.

Na závěrečném setkání, kdy účastníci úspěšně absolvovali vědomostní testy, obdrželi z rukou ředitele nemocnice certifikát a především poděkování za to, že celou akademii s námi absolvovali, věřili nám a byli velmi milými, pozornými a přátelskými posluchači.
logo MZ
Účastníci, dnes již absolventi, kurzu projevili zájem o pokračování ve vzdělávání, např. v oblasti první pomoci, partnerských vztahů ve stáří nebo v problematice myoskeletární medicíny. Také jsme obdrželi spoustu telefonátu, kdy se nás lidé ptají, zda budeme první cyklus opakovat. Můžeme slíbit, že se budeme snažit zajistit finanční prostředky na druhý cyklus přednášek a setkání. Díky akademii 3. věku můžeme rozvíjet naše aktivity směrem k laické veřejnosti.
Vedení nemocnice