tel. číslo  465 467 211   

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE p.o.

 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

AMBULANCE

 
 

REHABILITACE

RADIOLOGIE

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

 

Zrušení výuky plavání kojenců a batolat


Vysokomýtská nemocnice ještě v květnu tohoto roku provozovala bazén v budově nemocnice na Žižkově ulici. Ten sloužil pouze k výuce plavání kojenců a batolat.

Plavání kojenců nemocnice zajišťovala 18 let i přes to, že plavání kojenců bylo ztrátové a nemocnice musela provoz dotovat.

Abychom plavání batolat pro obyvatele Vysokého Mýta mohli dále zajišťovat, snažili jsme se najít způsob, jak provoz bazénu zafinancovat tak, aby roční ztráty ve výši 400 tis. Kč nemusela Vysokomýtská nemocnice hradit ze svého rozpočtu.

Obrátili jsme se na zástupce Města Vysokého Mýta se žádostí o projednání celé situace. Ze strany vedení města byla nejprve navržena varianta provozovat plavání kojenců a batolat ve Vysokomýtském bazénu. To se však z technických důvodů ukázalo jako nemožné. Vysokomýtská nemocnice tedy požádala Město Vysoké Mýto o schválení individuální každoroční dotace na pokrytí finanční ztráty. Není možné a ani správné, aby peníze od zdravotních pojišťoven za péči o pacienty pokrývaly ztrátu spojenou s výukou plavání kojenců a batolat. Je velká škoda, že požadovaná dotace ve výši roční ztráty, nebyla zastupitelstvem města schválena a tím výuka plavání kojenců ve Vysokomýtské nemocnici definitivně končí.

Je nám velice líto, že se nepodařilo najít řešení, jak i nadále udržet velice vyhledávanou službu pro rodiny s dětmi, což bezesporu plavání kojenců a batolat je.
Chtěli bychom poděkovat za přízeň, která nám byla ze strany účastníku kurzů v minulých letech věnována, čehož si bezesporu vážíme.

Vedení nemocnice