tel. číslo  465 467 211   

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE p.o.

 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

AMBULANCE

 
 

REHABILITACE

RADIOLOGIE

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

 

Pardubický kraj zakoupil Vysokomýtské nemocnici přístroje za 8,5 miliónu korun


Bez moderního přístrojového vybavení se moderní medicína dělat nedá.
Aby se Vysokomýtská nemocnice mohla dále rozvíjet, je nutné nemocnici pomoci s obměnou přístrojové techniky. Tuto myšlenku si vzal za svou hejtman Pardubického kraje. Následně na to zástupci Pardubického kraje s lékaři Vysokomýtské nemocnice vybrali 13 přístrojů, které si již zaslouží odejít do technického důchodu a které je třeba nahradit novými.

 
Celý rok se usilovně pracovalo na projektu, jenž je svým rozsahem, v novodobé historii Vysokomýtské nemocnice, naprosto ojedinělý.  Pořídit, dá se říct najednou, 13 přístrojů a 60 elektricky polohovatelných lůžek s antidekubitními matracemi v celkové hodnotě 8,5 mil. Kč, se už asi Vysokomýtské nemocnici jen tak nepodaří.

O jaké přístroje se jedná, co pacientům a  nemocnici přinesou?
Zmiňovaných 60 lůžek, včetně stolků a matrací, jistě ocení naši pacienti, kteří jsou v nemocnici hospitalizovaní na odděleních následné a rehabilitační péče. I personál si nová lůžka pochvaluje. Od ledna tohoto roku měli zdravotníci možnost pracovat s 36 lůžky stejného typu, zakoupených z peněz nemocnice, a jsou s nimi nadmíru spokojeni. Mnohem snazší manipulace s pacientem při polohování, méně proleženin díky antidekubitním matracím, to jsou největší výhody a mohl bych v nich pokračovat.

Naší chloubě, endoskopickému pracovišti, byla pořízena kompletní gastroskopická a kolonoskopická věž. Že vývoj zdravotní techniky jde mílovými kroky dopředu, se u této věže mohl přesvědčit i MUDr. Pavel Klouda, který endoskopická vyšetření v nemocnici úspěšně provádí již několik let. Vysoké rozlišení získaného obrazu, způsob ovládání, vyhodnocování získaných výsledků, ty se proti původní věži zásadně změnily a to k lepšímu. Určitě tak přístroj přispěje ke zkvalitnění práce na gastroenterologickém oddělení.

Podobně tomu je i u dalšího nově pořízeného přístroje. Tím je laparoskopická věž na sálu jednodenní péče. Přístroj, který se používá při operacích v dutině břišní, kdy prováděné operace probíhají bez otevření břišní dutiny a s minimálním poškození tkání. Kdy i samotná léčba po operacích je mnohem kratší s minimem komplikací, přispěje ke zkvalitnění a k rozvoji operativy na oddělení jednodenní péče.

Operační sál je současně vybaven i novým narkotizačním přístrojem a defibrilátorem. I zde je třeba poznamenat, že nový narkotizační přístroj je mnohem bezpečnější a šetrnější pro pacienta při podávání anestezie. Po celou dobu operace, kdy je pacient „uspán“, přístroj přesně dávkuje požadované léčivo a současně monitoruje vitální funkce s mnohem větší přesností, než stávající přístroj.

Kvalitního vyšetřovacího přístroje se dočkala i gynekologická ambulance. Špičkový ultrazvuk ocení nejedna pacientka i maminka. Větší rozlišovací schopnost a množství funkcí včetně Dopplerovského měření, umožňuje gynekologovi přesněji diagnostikovat a tím i kvalitněji léčit.
Jedním z programů nemocnice, o kterém jsme informovali v jeednom z předešlých čísel zpravodaje,  je rozvoj rehabilitační péče. K tomuto rozvoji jistě přispěje i pět nových přístrojů. Vířivá vana na horní končetiny, vířivá vana na dolní končetiny, elektroléčebný rehabilitační přístroj s vakuovou jednotkou, rehabilitační ultrazvuk a rehabilitační magnet. Všechny tyto přístroje jsou nutnou podmínkou pro poskytování kompletních rehabilitačních služeb se zaměřením na nové rehabilitační postupy.

Protože pacientů s nemocným srdcem přibývá, byly na interní ambulanci pořízeny hned tři přístroje. Dvanáctisvodové EKG se záznamníkem, EKG holter (přístroj na sledování ekg po dobu 24 hodin) a přístroj na kontinuální měření krevního tlaku – tlakový holter. Od července, kdy budou na internu přístroje dodány,  je mohou využít první pacienti a MUDr. Zora Pekařová je bude jistě využívat v plné míře pro interní pacienty.
 Nemocnice je tedy nyní personálně i přístrojově vybavena. Co ale nemocnice potřebuje, je rekonstrukce operačního sálu. Naše představy jsme již prezentovali, jak zřizovateli v Pardubicích, tak majiteli budov Městu Vysokému Mýtu. Nyní v nemocnici intenzivně pracujeme na projektové dokumentaci. Rádi bychom přestavbu sálu zahájili na přelomu roku 2015 a roku 2016. Zda se to podaří, bude záležet na finančních možnostech nemocnice a Města Vysokého Mýta. Co bude ale nejdůležitější a nejtěžší, je zvládnout úředního šimla tak, aby náš záměr nedopadl podobně jako rok připravovaná dialýza.

Josef Pejchl – ředitel Vysokomýtské nemocnice