tel. číslo  465 467 211   

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE p.o.

 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

AMBULANCE

 
 

REHABILITACE

RADIOLOGIE

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

 

Rozšiřujeme spektrum vyšetřovacích metod


Pardubický kraj Vysokomýtské nemocnici pořídil přístroj na dlouhodobé sledování elektrické aktivity srdce - takzvané „Holterovo monitorování“. 
Od poloviny září 2015 budou nemocniční interní lékaři MUDr. Zora Pekařová a MUDr.Ivana Rudolfová provádět vyšetření, která se doposud v nemocnici nemohla provádět. Důvodem byla absence přístroje, tak zvaného „Holteru" pomocí kterého lze ambulantně provádět dlouhodobé měření EKG a krevního tlaku. Pardubický kraj tento nedostatek pomohl vyřešit a z evropských peněz pořídil nejen Holter, ale i nové dvanácti svodové EKG, kterým nahradíme stávající opotřebené. 

K čemu „Holterovo monitorování“ slouží?

Jedná se o vyšetření, které slouží k dlouhodobému sledování elektrické aktivity srdce (EKG) a sledování krevního tlaku, kdy pacient není hospitalizovaný v nemocnici, ale celé vyšetření se provádí ambulantně. Vyšetření nese název po svém objeviteli. Přístroj na dlouhodobé monitorování EKG vyvinul v 50. a 60. letech 20. století americký lékař Norman „Jeff“ Holter.
U koho se vyšetření provádí.
Monitorování EKG se provádí především u pacientů, kteří mají poruchy srdečního rytmu, trápí je náhlé bušení srdce nebo krátkodobé poruchy vědomí. Dlouhodobé měření tlaku krevního se provádí u pacientů s vysokým tlakem nebo dochází-li ke kolísání tlaku během dne. Velký význam těchto vyšetření spočívá v tom, že se dlouhodobým sledováním zachytí všechny případné odchylky. Pokud lékař posuzuje EKG natočené v ordinaci, je monitorována činnost srdce pouze několik minut. Záznam tak ale nemusí ukázat některé patologie. Podobně tomu je i u měření tlaku krevního. V ordinaci je současně výsledek ovlivněn mnoha faktory. Například nervozitou pacienta ze zdravotnického prostředí, vyběhnutím schodů před měřením, stažením ruky úzkým rukávem atd. V případě Holterova monitorování, přístroj zaznamenává pacientovo EKG nebo měří krevní tlak po celých 24 hodin a co je důležité, při všech denních aktivitách pacienta. Je tak větší šance zachycení srdečních poruch.
Jak se vyšetření provádí.
Po běžném vyšetření v interní nebo kardiologické ambulanci lékař pacientovi zapůjčí Holterův monitor. Na tělo pacienta přilepí elektrody nebo přiloží manžetu na měření krevního tlaku a zapne záznamové zařízení. Po kontrole, zda přístroj plní správně své funkce, se krabička samotného přístroje připevní zvláštním pásem na hrudník nebo se připne k pasu. Po poučení, jak s přístrojem zacházet a co udělat v případě, že se elektrody odlepí, může pacient odejít domů. Tím začne dlouhodobé monitorování. V průběhu 24 hodinového vyšetření  srdeční aktivity se pacient chová naprosto přirozeně, není nijak omezován. Vykonává všechny své obvyklé aktivity a vede o nich záznam např. „9:45 - chůze po schodech do třetího patra, 10:00 až 12:30 - sledování televize, 13:00 až 14:30 - spánek“. To pomůže lékaři k diagnostice pacientových obtíží. Celé vyšetření trvá 24 někdy i 48 hodin, a to podle doporučení lékaře. Po skončení monitorování se pacient vrátí do ordinace, kde mu lékař odepne přístroj a získané údaje nahraje do počítače k dalšímu zpracování. Po  vyhodnocení výsledku lékař posoudí, zda u pacienta dochází k srdečním poruchám, arytmiím nebo výkyvům krevního tlaku a následně pacienta informuje o výsledku vyšetření a zahájí odpovídající léčbu.
Jsme rádi, že Vysokomýtská nemocnice může pacientům poskytovat nová specializovaná vyšetření a tím ušetřit pacientům čas dojížděním do některé z nemocnice Pardubického kraje.                                                                                       

vedení nemocnice