tel. číslo  465 467 211   

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE p.o.

 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

AMBULANCE

 
 

REHABILITACE

RADIOLOGIE

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

 

Bazální stimulace

V rámci zkvalitňování poskytovaných služeb ve Vysokomýtské nemocnici, byla zavedena péče o pacienty pomocí bazální stimulace. Koncept bazální stimulace je metoda, která podporuje člověka v jeho vnímání, pohybu, komunikaci a přizpůsobuje se aktuálnímu stavu a schopnostem pacienta, kterému je péče poskytována.

Zdravotnický personál Vysokomýtské nemocnice se dva měsíce připravoval, osvojoval si techniky a dovednosti, které neodmyslitelně patří ke správnému poskytování bazální stimulace. Do procesu příprav a školení byl zahrnut všechen zdravotnický personál, tedy jak sestry tak sanitáři.
Po dvouměsíční přípravě, začátkem měsíce května, bylo zahájeno poskytování bazální stimulace ve Vysokomýtské nemocnici. Zpočátku byla bazální stimulace zaváděna váhavě. Opatrnost a ostych ze strany personálu se postupem času začal vytrácet. Poskytování bazální stimulace mohlo začít naplno.  V červnu byl připraven audit na poskytovanou péči. Cílem auditu bylo zhodnotit, zda teoretické znalosti, dovednosti a techniky jsou správně v praxi aplikovány. Hodnotícími prvky bylo nejen převedení konceptu do praxe, ale také správné použití dokumentace a práce s ní a v neposlední řadě ztotožnění personálu s poskytovanou péčí.
Dne 24.6.2016 byl audit ukončen. Výsledek auditu byl velmi potěšující pro všechny. Všechna oddělení zvládla naučené znalosti aplikovat a úspěšně tak poskytovat bazální stimulaci na napříč Vysokomýtskou nemocnicí. Jedno oddělení však vyniklo oproti ostatním.  Z výsledku auditu vyšlo jako nejlepší oddělení ONLP 3, které nejen správně převedlo teoretické znalosti a dovednosti do praxe, ale také došlo ke ztotožnění všech zdravotníků s poskytovanou péčí.
ONLP3 obdrželo za svoje nasazení, s jakým se do celého projektu pustilo, polohovací pomůcky pro pacienty v hodnotě 6 500 Kč.
Gratulujeme nejen ONLP3, ale také ONLP1 a ONLP2 za skvělé dosažené výsledky a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším poskytování zdravotní péče nejen v konceptu bazální stimulace.

Vedení vysokomýtské nemocnice