tel. číslo  465 467 211   

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE p.o.

 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

AMBULANCE

 
 

REHABILITACE

RADIOLOGIE

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

 

Lékaři operují v novém sálu

 
 Za  finančního přispění Pardubického kraje se Vysokomýtské nemocnici podařilo zrekonstruovat operační sál pro jednodenní chirurgii. Ten nyní splňuje veškeré požadavky dnešní doby. Vysoký standart má i přístrojové vybavení, které nemocnice pořídila v loňském roce. Ke zvýšení komfortu došlo i na pokojích, které souvisí s jednodenní péčí. Vybudováním vlastních sociálních zařízení, instalací televizorů na každý pokoj, zakoupením elektricky ovládaných lůžek a instalací bezdrátového připojení k internetu se snažíme pacientovi zajistit takové prostředí, které by se co nejvíce přiblížilo domácímu prostředí.

Jednodenní chirurgie ve Vysokomýtské nemocnici
V nemocnici  poskytujeme  pacientům ambulantní péči v operačních oborech s následným pobytem na lůžku se zkrácenou dobou hospitalizace, tzv. jednodenní chirurgii.
Tento způsob péče o pacienty umožňuje, aby pacient po některých běžných operačních výkonech trávil co nejdříve pooperační rekonvalescenci ve svém domácím prostření v péči svých blízkých.
Který pacient může podstoupit operační zákrok v režimu jednodenní chirurgie a který musí být pro zákrok hospitalizován, rozhodne vždy lékař na základě zdravotního stavu pacienta. Ten také
objedná pacienta k operaci na určitý den a hodinu. Při nástupu na operaci si donese výsledky interního předoperačního vyšetření, sestra jej uloží na lůžko a připraví k operačnímu zákroku. Lékař, anesteziolog, rozhodne o podání anestézie, operatér vše zkontroluje a pacient je převezen na operační sál k zákroku. Pooperační dobu poté tráví pacient na lůžku jednodenní péče pod stálým odborným dohledem sestry. Propuštěný domů může být ještě týž den, pokud lékař propuštění schválí nebo je pacient propuštěný druhý den ráno. Pokud si pacient sám přeje být pod dohledem zdravotníků, nic nebrání tomu, aby noc po operaci strávil na lůžku jednodenní péče.
PROVÁDĚNÉ OPERACE

laparoskopické odstranění appendixu, žlučníku, rozrušení srůstů, diagnostická laparoskopie s možností biopsie

operace varixů ( křečových žil)

operace hemoroidů

operace sakrálního dermoidu

operace tříselních a břišních kýl ( klasickými metodami i s použitím tkáňové síťky)

operace některých kožních a podkožních nezhoubných nádorů a uzlin apod.

operace „syndromu útlaku karpálního tunelu”, další operace vazů a šlach apod.

operace Dupuytrenovy kontraktury, operace Bakerovy pseudocysty, sešití šlach

odstranění kovového materiálu po osteosyntéze zlomenin

Ortopedické a traumatologické

artroskopické operace kolenních kloubů

odstranění kovového materiálu po osteosyntéze zlomenin


artroskopické operace kolenních kloubů

odstranění kovového materiálu po osteosyntéze zlomenin