tel. číslo  465 467 211   

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE p.o.

 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

AMBULANCE

 
 

REHABILITACE

RADIOLOGIE

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

 

Očkovací místo dočasně uzavírá provoz


Očkovací místo ve Vysokomýtské nemocnice přechází od 1. září 2021 do režimu „Záložního očkovacího místa“. To znamená, že se od 1. září 2021 se ve Vysokomýtské nemocnici neočkuje s tím, že bude-li potřeba očkovat (zvýšený zájem o očkování, případně třetí očkování), bude očkovací místo znovu otevřeno. O opětovném otevření budeme informovat na webových stránkách nemocnice a Města Vysokého Mýta.
Zájemci o očkování se, v době dočasného uzavření OČM, mohou obracet na nejbližší očkovací místa, to je v Litomyšlské nemocnici, v Orlickoústecké nemocnici, v Chrudimské nemocnici.
Bližší informace o očkovacích místech v Pardubickém kraji - https://www.pardubickykraj.cz/ockovani

Děkujeme za pochopení
Vysokomýtská nemocnice

Informace o provozu kamerového systému

Dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 je správce povinen informovat fyzickou osobu (subjekt údajů – zaměstnanec, pacient, návštěvník) o zpracování osobních údajů.

Vysokomýtská nemocnice, příspěvková organizace, Hradecká 167, Vysoké Mýto je správcem osobních údajů, které získává a zpracovává provozováním kamerového systému se záznamem.

Hlavním účelem a právním základem pro provozování kamerového systému bez zvukové stopy a pořizování záznamů je ochrana práv a právem chráněných zájmů správce OÚ(ochrana před krádeží, poškozením či zneužitím majetku), ochrana zaměstnanců a dalších osob dle čl. 6 odst. 1 Nařízení.

Kamerový systém a monitorovaný prostor je viditelně označen informační tabulí, kde jsou uvedeny kontaktní informace.

Pořízený obrazový materiál se ukládá po dobu stanovenou ve Směrnici VMN THP 06/2018 a po uplynutí této doby je záznam zlikvidován.

Jako fyzická osoba máte právo dle Nařízení EP a Rady (EU) č.2016/679 získat od správce osobních údajů (Vysokomýtské nemocnice) informace o nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím kamerového systému.