tel. číslo  465 467 211   

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE p.o.

 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

AMBULANCE

 
 

REHABILITACE

RADIOLOGIE

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

 
 
    Pardubický kraj zřídil, v rámci Strategie očkování v Pardubickém kraji, „Očkovací místo“ pro očkování proti onemocnění COVID-19 ve Vysokomýtské nemocnici. Provoz „Očkovacího místa“ byl ve  Vysokomýtské nemocnici zahájen 29. března 2021.
Očkovací místo je umístěno v budově nemocnice na ulici Hradecká 167. Vstup je vedlejším vchodem, z parkoviště na Vraclavské ulici. Pro imobilní pacienty je očkovací místo přístupné přes recepci nemocnice (hlavní vchod).

     Více informací k očkovacímu místu ZDE 

Informace o provozu kamerového systému

Dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 je správce povinen informovat fyzickou osobu (subjekt údajů – zaměstnanec, pacient, návštěvník) o zpracování osobních údajů.

Vysokomýtská nemocnice, příspěvková organizace, Hradecká 167, Vysoké Mýto je správcem osobních údajů, které získává a zpracovává provozováním kamerového systému se záznamem.

Hlavním účelem a právním základem pro provozování kamerového systému bez zvukové stopy a pořizování záznamů je ochrana práv a právem chráněných zájmů správce OÚ(ochrana před krádeží, poškozením či zneužitím majetku), ochrana zaměstnanců a dalších osob dle čl. 6 odst. 1 Nařízení.

Kamerový systém a monitorovaný prostor je viditelně označen informační tabulí, kde jsou uvedeny kontaktní informace.

Pořízený obrazový materiál se ukládá po dobu stanovenou ve Směrnici VMN THP 06/2018 a po uplynutí této doby je záznam zlikvidován.

Jako fyzická osoba máte právo dle Nařízení EP a Rady (EU) č.2016/679 získat od správce osobních údajů (Vysokomýtské nemocnice) informace o nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím kamerového systému.