tel. číslo  465 467 211   

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE p.o.

 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

AMBULANCE

 
 

REHABILITACE

RADIOLOGIE

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

 

V minulém čísle Vysokomýtského zpravodaje jsme Vás informovali o zaváděných projektech v naší nemocnici a slíbili jsme, že v následujících číslech k projektům podáme podrobnější informace. 

Že Vysokomýtská nemocnice poskytuje komplexní následnou a dlouhodobou péči pacientům na lůžkových odděleních, péči v odborných ambulancích a tak zvanou jednodenní péči - operační výkony, kdy pacientovi je proveden zákrok a ještě ten den může odejít domů, je všeobecně známo.

V čem spočívá zmiňovaná komplexní následná a dlouhodobá péče o pacienta na lůžku?

Je to ve správném léčebném postupu, podávání léků,  správném stanovení diagnózy, ale také v poskytování odborné ošetřovatelské péče. Aby byl pacient dobře léčený musí být u něho zajištěna správná a dostatečná výživa, rehabilitace, léčba bolesti, prevence sociální izolace, zajištěna psychická podpora, péče o chronické rány a prevence proleženin u ležících pacientů. Všechny tyto zmiňované oblasti ošetřovatelské péče nyní rozpracováváme do projektů s jasnými cíli. Přitom uplatňujeme nejnovějšími trendy v léčení a ošetřování pacientů a klademe důraz na zapojení všech odborností do týmu starajícího se o pacienta.

A nyní již k projektu rehabilitační péče.

Jako zdravotníci dobře víme, že s věkem, při nedostatečné výživě a při upoutání na lůžko, tedy při svalové nečinnosti, klesá svalová hmota. Člověku ubývá síla, oslabují se dýchací svaly, hrozí zápal plic, zpomaluje se činnost střev, dochází k obtížnému vyprazdňování atd. Ztráta svalové aktivity je pro chronicky nemocného staršího pacienta často rozhodující pro další vývoj jeho zdraví. Připomeňme si výrok  Claude Picharda, který říká: „Postel je pro seniora stejně nebezpečná jako Ferrari pro teenagera“.

V naší nemocnici poskytujeme pacientům na lůžkových odděleních komplexní rehabilitační péči s důrazem na individuální přístup podle typu onemocnění a stavu klienta. Usilujeme o znovunabytí ztracených funkcí s následnou možností návratu do běžného života. Součástí terapie je i dlouhodobý rehabilitační plán vytvořený  týmem pracovníků, který je složený z odborných lékařů, rehabilitačního lékaře, fyzioterapeutů, ergoterapeutů,  zdravotních sester a ošetřovatelského personálu.

Co je ale základem rehabilitační léčby?

Individuální cvičení s fyzioterapeutem, v indikovaných případech rozšířené o ergoterapii zaměřenou na zlepšení soběstačnosti v běžných denních činnostech. Nyní v nemocnici nově zavádíme i tzv. ošetřovatelskou rehabilitaci. Zkušené zdravotní sestry pod odborným dohledem fyzioterapeutů  pomáhají pacientům, kteří byli dlouhodobě upoutáni na lůžko, s posazováním, vstáváním a následně nácvikem chůze. Provádí kondiční cvičení s pacienty. U ležících pacientů zajišťují správné polohování jako prevenci proleženin a svalových kontraktur.  Pro zintenzivnění rehabilitační péče připravujeme, na každé oddělení následné péče, zřídit rehabilitační místnost s vybavením,  která by umožňovala našim zkušeným a erudovaným fyzioterapeutům poskytovat pacientovi zcela individuální rehabilitaci s možností uplatnění odborných technik. Tak, aby se rehabilitační léčba nemusela provádět na lůžku, často ve stísněném prostoru pokoje.

Když kromě základní a specializované rehabilitační péče pacientovi poskytneme elektroléčebné výkony nebo vodoléčebné procedury, dostává u nás pacient maximální rehabilitační péči, která mu může být poskytnuta.

Co říci závěrem?

Nejen v akutní, ale i v následné péči  lze poskytovat velice kvalitní, odbornou péči s lidským přístupem a zájmem o nemocného člověka.