tel. číslo  465 467 211   

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE p.o.

 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

AMBULANCE

 
 

REHABILITACE

RADIOLOGIE

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

 
 
    Pardubický kraj zřídil, v rámci Strategie očkování v Pardubickém kraji, „Očkovací místo“ pro očkování proti onemocnění COVID-19 ve Vysokomýtské nemocnici. Provoz „Očkovacího místa“ byl ve  Vysokomýtské nemocnici zahájen 29. března 2021.
Očkovací místo je umístěno v budově nemocnice na ulici Hradecká 167. Vstup je vedlejším vchodem, z parkoviště na Vraclavské ulici. Pro imobilní pacienty je očkovací místo přístupné přes recepci nemocnice (hlavní vchod).

     Více informací k očkovacímu místu ZDE 

eHealth - elektronizace zdravotnictví Pardubického kraje


Projekt eHealth Pardubického kraje zahrnuje aktivity 4 příspěvkových organizací - OLÚ Jevíčko, OLÚ Albertina Žamberk, Vysokomýtské nemocnice a Nemocnice následné péče Moravská Třebová. Projekt přispěl k modernizaci stávajících zdravotnických ICT technologií...,Název projektu anglicky eHealth - Electronization of the Pardubice Region
Health Care
Registrační číslo

CZ.1.06/2.1.00/19.09278
Plánovací období

2007-2013
Program

Integrovaný operační program
Prioritní osa 2. Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl
Konvergence
Oblast podpory

2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě
Žadatel

Pardubický kraj
Cíle projektu Projekt eHealth Pardubického kraje zahrnuje aktivity 4 příspěvkových organizací - OLÚ Jevíčko, OLÚ Albertina Žamberk, Vysokomýtské nemocnice a Nemocnice následné péče Moravská Třebová. Projekt přispěl k modernizaci stávajících zdravotnických ICT technologií, nákupu potřebného technického vybavení, optimalizaci léčebných procesů, zavedení eReceptu, rozšíření nemocničního informačního systému (NIS) a laboratorního informačního systému (LIS), zvýšení bezpečnosti pacientů při podávání léků a při popisování nálezů v PACS, došlo k provázání na celorepublikový projekt SÚKL. Projekt také naplnil aktuální legislativní požadavky v dané oblasti.

Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění zdravotnických procesů za podpory nasazení nových moderních IT ve čtyřech lokalitách s vazbou na nadřízené orgány a zajištění komunikace s jinými subjekty. Konkrétně jde např. o zavedení elektronického podpisu, elektronizaci procesů při vedení ošetřovatelské dokumentace, zvýšení bezpečnosti pacientů při podávání léků a při popisování nálezů v PACS, zefektivnění skladové evidence zdravotního materiálu a léčiv, zavedení elektronického podpisu do oblasti laboratorního komplementu, přizpůsobení procesů novým legislativním požadavkům v oblasti receptů, zajištění potřebné komunikace se SÚKL, dosažení vyššího stupně bezpečnosti v oblasti archivace a distribuce digitálních dat, zrychlení interní komunikace, jakož i s dalšími zdravotnickými zařízeními, efektivnější využívání HW a SW - sdílení, centralizace.

Tento projekt Pardubického kraje je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Místa realizace projektu Odborný léčebný ústav Jevíčko, Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, Vysokomýtská nemocnice, Nemocnice následné péče Moravská
Třebová
Harmonogram projektu Datum zahájení projektu : 6.2.2014
Datum ukončení projektu : 30.11.2015
Celkové způsobilé výdaje
v Kč
11 818 746,00
Vlastní zdroje Pk v Kč

1 994 502,90
Dotace z rozpočtu RR v Kč

10 045 934,10