tel. číslo  465 467 211   

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE p.o.

 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

AMBULANCE

 
 

REHABILITACE

RADIOLOGIE

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

 

Očkovací místo dočasně uzavírá provoz


Očkovací místo ve Vysokomýtské nemocnice přechází od 1. září 2021 do režimu „Záložního očkovacího místa“. To znamená, že se od 1. září 2021 se ve Vysokomýtské nemocnici neočkuje s tím, že bude-li potřeba očkovat (zvýšený zájem o očkování, případně třetí očkování), bude očkovací místo znovu otevřeno. O opětovném otevření budeme informovat na webových stránkách nemocnice a Města Vysokého Mýta.
Zájemci o očkování se, v době dočasného uzavření OČM, mohou obracet na nejbližší očkovací místa, to je v Litomyšlské nemocnici, v Orlickoústecké nemocnici, v Chrudimské nemocnici.
Bližší informace o očkovacích místech v Pardubickém kraji - https://www.pardubickykraj.cz/ockovani

Děkujeme za pochopení
Vysokomýtská nemocnice

eHealth - elektronizace zdravotnictví Pardubického kraje


Projekt eHealth Pardubického kraje zahrnuje aktivity 4 příspěvkových organizací - OLÚ Jevíčko, OLÚ Albertina Žamberk, Vysokomýtské nemocnice a Nemocnice následné péče Moravská Třebová. Projekt přispěl k modernizaci stávajících zdravotnických ICT technologií...,Název projektu anglicky eHealth - Electronization of the Pardubice Region
Health Care
Registrační číslo

CZ.1.06/2.1.00/19.09278
Plánovací období

2007-2013
Program

Integrovaný operační program
Prioritní osa 2. Zavádění ICT v územní veřejné správě - Cíl
Konvergence
Oblast podpory

2.1. Zavádění ICT v územní veřejné správě
Žadatel

Pardubický kraj
Cíle projektu Projekt eHealth Pardubického kraje zahrnuje aktivity 4 příspěvkových organizací - OLÚ Jevíčko, OLÚ Albertina Žamberk, Vysokomýtské nemocnice a Nemocnice následné péče Moravská Třebová. Projekt přispěl k modernizaci stávajících zdravotnických ICT technologií, nákupu potřebného technického vybavení, optimalizaci léčebných procesů, zavedení eReceptu, rozšíření nemocničního informačního systému (NIS) a laboratorního informačního systému (LIS), zvýšení bezpečnosti pacientů při podávání léků a při popisování nálezů v PACS, došlo k provázání na celorepublikový projekt SÚKL. Projekt také naplnil aktuální legislativní požadavky v dané oblasti.

Cílem projektu je rozvoj a zkvalitnění zdravotnických procesů za podpory nasazení nových moderních IT ve čtyřech lokalitách s vazbou na nadřízené orgány a zajištění komunikace s jinými subjekty. Konkrétně jde např. o zavedení elektronického podpisu, elektronizaci procesů při vedení ošetřovatelské dokumentace, zvýšení bezpečnosti pacientů při podávání léků a při popisování nálezů v PACS, zefektivnění skladové evidence zdravotního materiálu a léčiv, zavedení elektronického podpisu do oblasti laboratorního komplementu, přizpůsobení procesů novým legislativním požadavkům v oblasti receptů, zajištění potřebné komunikace se SÚKL, dosažení vyššího stupně bezpečnosti v oblasti archivace a distribuce digitálních dat, zrychlení interní komunikace, jakož i s dalšími zdravotnickými zařízeními, efektivnější využívání HW a SW - sdílení, centralizace.

Tento projekt Pardubického kraje je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

Místa realizace projektu Odborný léčebný ústav Jevíčko, Albertinum, odborný léčebný ústav, Žamberk, Vysokomýtská nemocnice, Nemocnice následné péče Moravská
Třebová
Harmonogram projektu Datum zahájení projektu : 6.2.2014
Datum ukončení projektu : 30.11.2015
Celkové způsobilé výdaje
v Kč
11 818 746,00
Vlastní zdroje Pk v Kč

1 994 502,90
Dotace z rozpočtu RR v Kč

10 045 934,10