tel. číslo  465 467 211   

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE p.o.

 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

AMBULANCE

 
 

REHABILITACE

RADIOLOGIE

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

 
Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů ) .

Tato informace vám poslouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů pacientů – klientů ( subjektu OÚ ) vč. zvláštních kategorií osobních údajů ( zdravotního stavu) správcem těchto údajů.
Správcem osobních údajů je Vysokomýtská nemocnice, příspěvková organizace Pardubického kraje, se sídlem Hradecká 167 , 566 23 Vysoké Mýto, IČ 71207856, zapsaná v OR u KS v HK, oddíl Pr, vložka 836 .

S vašimi dotazy se můžete obrátit na pověřeného pracovníka (DPO)
JUDr. Ludmila Rožnovská 
mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
tel. 465467211


Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem dle Zákona č.372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ( zákon o zdravotních službách ) a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako Správce má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či dokonce k přímému ohrožení Vašeho života.
Údaje získané z kamerového systému zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce pro zajištění Vaší bezpečnosti. Tyto údaje jsou zpracovávány (archivovány ) pouze po dobu nezbytně nutnou.
Jiné citlivé osobní údaje pacientů , vyjma zdravotní dokumentace , Vysokomýtská nemocnice jako správce neshromažďuje ani nezpracovává .
Doba uložení osobních údajů je po dobu nezbytně nutnou a do zahraničí se nepředává. Správce zajišťuje standardní zabezpečení těchto osobních údajů .

Nařízení GDPR rozšiřuje a garantuje práva pacientů :
Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu
Právo na omezení zpracování v prokazatelně odůvodnitelných případech
Právo vznést námitku proti zpracování
Právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domníváte, že správce porušuje zásady GDPR
Právo na výmaz osobních údajů – upozorňujeme, že předpisy o vedení zdravotnické dokumentace neumožňují aplikovat jinak obecné právo výmazu, pokud neuplynula skartační lhůta .

ODKAZY:
Informace o provozu kamerového systému