tel. číslo  465 467 211   

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE p.o.

 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

AMBULANCE

 
 

REHABILITACE

RADIOLOGIE

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

 

Očkovací místo dočasně uzavírá provoz


Očkovací místo ve Vysokomýtské nemocnice přechází od 1. září 2021 do režimu „Záložního očkovacího místa“. To znamená, že se od 1. září 2021 se ve Vysokomýtské nemocnici neočkuje s tím, že bude-li potřeba očkovat (zvýšený zájem o očkování, případně třetí očkování), bude očkovací místo znovu otevřeno. O opětovném otevření budeme informovat na webových stránkách nemocnice a Města Vysokého Mýta.
Zájemci o očkování se, v době dočasného uzavření OČM, mohou obracet na nejbližší očkovací místa, to je v Litomyšlské nemocnici, v Orlickoústecké nemocnici, v Chrudimské nemocnici.
Bližší informace o očkovacích místech v Pardubickém kraji - https://www.pardubickykraj.cz/ockovani

Děkujeme za pochopení
Vysokomýtská nemocnice
Informace o zpracování osobních údajů dle čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 ES ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů ) .

Tato informace vám poslouží k zajištění plné a transparentní informovanosti o zpracování osobních údajů pacientů – klientů ( subjektu OÚ ) vč. zvláštních kategorií osobních údajů ( zdravotního stavu) správcem těchto údajů.
Správcem osobních údajů je Vysokomýtská nemocnice, příspěvková organizace Pardubického kraje, se sídlem Hradecká 167 , 566 23 Vysoké Mýto, IČ 71207856, zapsaná v OR u KS v HK, oddíl Pr, vložka 836 .

S vašimi dotazy se můžete obrátit na pověřeného pracovníka (DPO)
JUDr. Ludmila Rožnovská 
mail : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.  
tel. 465467211


Poskytování Vašich osobních údajů je zákonným požadavkem dle Zákona č.372/2011 Sb. , o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování ( zákon o zdravotních službách ) a máte jako pacient povinnost je poskytnout, stejně jako Správce má právo je po Vás požadovat. Neposkytnutí Vašich osobních údajů bude znamenat, že správce Vám nebude moci poskytnout zdravotní služby a tím může dojít k poškození Vašeho zdraví či dokonce k přímému ohrožení Vašeho života.
Údaje získané z kamerového systému zpracováváme na základě oprávněného zájmu správce pro zajištění Vaší bezpečnosti. Tyto údaje jsou zpracovávány (archivovány ) pouze po dobu nezbytně nutnou.
Jiné citlivé osobní údaje pacientů , vyjma zdravotní dokumentace , Vysokomýtská nemocnice jako správce neshromažďuje ani nezpracovává .
Doba uložení osobních údajů je po dobu nezbytně nutnou a do zahraničí se nepředává. Správce zajišťuje standardní zabezpečení těchto osobních údajů .

Nařízení GDPR rozšiřuje a garantuje práva pacientů :
Právo na přístup k osobním údajům a na jejich opravu
Právo na omezení zpracování v prokazatelně odůvodnitelných případech
Právo vznést námitku proti zpracování
Právo podat stížnost u dozorového orgánu, pokud se domníváte, že správce porušuje zásady GDPR
Právo na výmaz osobních údajů – upozorňujeme, že předpisy o vedení zdravotnické dokumentace neumožňují aplikovat jinak obecné právo výmazu, pokud neuplynula skartační lhůta .

ODKAZY:
Informace o provozu kamerového systému