ústředna Hradecká  465 467 211   
úředna Žižkova        465 569 580

VYSOKOMÝTSKÁ NEMOCNICE p.o.

 

JEDNODENNÍ CHIRURGIE

ODDĚLENÍ NÁSLEDNÉ PÉČE

AMBULANCE

 
 

REHABILITACE

RADIOLOGIE

DOPLŇKOVÉ
SLUŽBY

 

Z důvodu nárůstu chřipkového onemocnění v Pardubickém kraji,

uzavírá pátkem 8. února 2019 Vysokomýtská nemocnice lůžková oddělení pro návštěvy, a to do odvolání.

Tímto opatřením chráníme naše pacienty před infekcí chřipky a možnému zkomplikování zdravotního stavu pacientů při jejich onemocnění.
(V mimořádných případech může návštěvu u nemocného povolit ošetřující lékař, a to za předpokladu dodržení hygienické dezinfekce rukou a nošení ústenky u návštěvníka.)
Žádost o pořízení výpisů nebo kopií zdravotnické dokumentace, žádost o vyhledání hodiny narození ze zdravotnické dokumentace vedené o pacientovi mohou podat:
 • pacient nebo jeho zákonný zástupce
 • osoby určené pacientem, uvedené ve zdravotnické dokumentaci
 • osoby blízké zemřelému pacientovi

Postup při podání žádosti:

 • žádosti přijímá náměstek pro řízení kvality
 • žádost může být podána:
  • osobně - žadatel vyplní formulář. Na termínu předání kopie dokumentace se žadatel domluví přímo s náměstkem pro řízení kvality. Kopie dokumentace je žadateli předána do vlastních rukou po předložení občanského průkazu a po zaplacení manipulačního poplatku na pokladně nemocnice.
  • písemnou formou – žadatel zašle vyplněný formuláře (viz. příloha), na němž musí být úředně ověřený podpis žadatele. Kopie dokumentace je po zaplacení manipulačního poplatku žadateli zaslána prostřednictvím České pošty – formou dopisu do vlastních rukou.
 • úhrada za služby – pořízení výpisu nebo kopie zdravotnické dokumentace pacienta zdravotnickým zařízení, se řídí dle platného ceníku Vysokomýtské nemocnice
 • žádosti jsou archivovány u náměstka pro řízení kvality
 • výpis nebo kopie zdravotnické dokumentace pacienta bude Vysokomýtskou nemocnicí žadateli předána/zaslána do 30 dnů od podání žádosti

Formulář – žádost o nahlížení do zdravotnické dokumentace, pořizování jejích výpisů nebo kopií
Ceník - Vysokomýtské nemocnice

Výroční zpráva o poskytování informací...